ZADNJE VIJESTI

TURNIR VOGOŠĆA

ORGANIZATORI TURNIRA

  • JOB UNIJA VETERANA OPĆINE VOGOŠĆA

    JOB UNIJA VETERANA OPĆINE VOGOŠĆA

  • UDRUŽENJE ŠEHIDSKIH PORODICA I PORODICA POGINULIH BORACA OPĆINE VOGOŠĆA

    UDRUŽENJE ŠEHIDSKIH PORODICA I PORODICA POGINULIH BORACA OPĆINE VOGOŠĆA

  • RATNI VOJNI INVALIDI OPĆINE VOGOŠĆA

    RATNI VOJNI INVALIDI OPĆINE VOGOŠĆA

SPONZORI I PRIJATELJI TURNIRA